Získaš u nás
Voľné víkendy
Naša firma podporuje a zastáva názor, že pracovníci majú mať voľný víkend, ktorý využijú na oddych. Preto sa u nás pracuje len od pondelka do piatka.
Firemné posedenia
Zamestnanci sa vždy tešia na naše spoločné akcie. Je to priestor, kde sa odviažu, porozprávajú s kolegami, vyskúšajú nové spoločné aktivity. Dbáme na dobré vzťahy medzi zamestnancami a chceme, aby sa do práce tešili.
Výlety organizované firmou
Pre našich zamestnancov sme zorganizovali už niekoľko výletov . Účastníkmi sú nielen naši zamestnanci, ale aj ich rodinní príslušníci. V roku 2018 sme boli v Krakove a v roku 2019 sme navštívili Budapešť. Výlety utužujú kolektív a pomáhajú nám spoznať sa lepšie aj mimo pracoviska. Sme radi, že sa našej spoločnosti dosiaľ podarilo uhradiť účastníkom zájazdu všetky nutné náklady súvisiace s výletom (doprava, cestovné poistenie, služby sprievodcu, ceny vstupného na hlavné atrakcie programu). Ak budú mať naši zamestnanci aj do budúcna o ne záujem, veľmi radi ich pre nich opäť zorganizujeme.
FOTOGALÉRIA
Možnosť rastu vo firme
Začnete ako operátorka vo výrobe a svojou šikovnosťou sa dostanete na vyššie miesto. Prijímame nové nápady od zamestnancov, ktoré vylepšia pracovné procesy.
Slovenský majiteľ aj manažment
U nás nájdete len slovenských manažérov a majiteľ spoločnosti je rovnako Slovák.
blank
blank
Elektronické stravné kupóny / finančný príspevok na stravovanie
Nezabúdame ani na stravovanie našich zamestnancov. Hoci nemáme vlastnú kuchyňu pre vydávanie obedov, pokojné miesto na vychutnanie si obeda a obednej prestávky je u nás samozrejmosťou. Každý zamestnanec si pri nástupe do zamestnania má právo zvoliť medzi elektronickými stravnými lístkami alebo finančným príspevkom. Naša spoločnosť umožňuje zamestnancom zmeniť ich rozhodnutie a nanovo si zvoliť inú variantu náhrady stravovania raz ročne. Konkrétna suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancom je vždy aktualizovaná na našich interných nástenkách. Kuchynku priebežne zariaďujeme podľa požiadaviek zamestnancov. Ak vám v kuchynke ešte niečo chýba, napíšte nám čo najkonkrétnejšie, a my zakúpime potrebné vybavenie.
VAŠE NÁVRHY NA ZLEPŠENIE
Masáže priamo na pracovisku
Na vašom zdraví nám záleží. Aj preto ponúkame našim zamestnancom masáže priamo na pracovisku. Ide o masáž tých partií tela, ktoré sú prácou u nás najviac namáhané. Počas pandémie sme mali prestávku a tento benefit sme určitú dobu v dôsledku prísnych opatrení zamestnancom nemohli ponúkať, no teraz sa  snažíme, aby mali možnosť benefit opäť využívať všetci zamestnanci, ktorí majú oň záujem.
blank
blank
Zlepšovanie pracovného prostredia
Naši zamestnanci sú pre nás dôležití a preto sa snažíme neustále zlepšovať pracovné prostredie, v ktorom sa nachádzajú nielen počas práce, ale aj počas obednej prestávky. Snažíme sa zisťovať potreby zamestnancov prostredníctvom anonymného dotazníka i na pracovných poradách, ktoré sú pravidelne každý mesiac.
Jednou z požiadaviek, ktorú sme riešili od zamestnancov, bolo lepšie zabezpečenie kuchynky. Keďže si želajú aj naďalej dostávať elektronické stravné listky/finančný príspevok na stravovanie a nosiť si vlastné obedy, navýšili sme na ich podnet aj stav mikrovlniek. Veríme, že vďaka viacerým mikrovlnkám budú pre našich zamestnancov obedné prestávky príjemnejšie a bez zhonu.
Navrhy na zlepsenie
Myslíme aj na drobnosti
Našim zamestnancom sa snažíme spríjemniť pracovný deň aj tým, že na nich myslíme počas ich sviatkov. Milé drobnosti od nás dostávajú ženy na MDŽ, páni na Veľkú noc. Na Mikuláša sa tešíme všetci, hoci sme už dospelí a sladkosť na Valentína vie tiež zlepšiť náladu. Naša firma vymýšľa aj tematické akcie – napríklad na Halloween. Na významné životné a pracovné jubileá našich zamestnancov nezabúdame a ku gratulácií pripojíme aj pekný darčekový kôš.
Fotogaléria
blank
blank
Príspevok na dopravu

Všetci naši zamestnanci, ktorí bývajú mimo Púchova, získajú príspevok na dopravu. Výška príspevku je závislá od vzdialenosti dochádzania a je aktualizovaná na nástenke. Aktuálne máme takéto dochádzkové pásma od miesta bydliska po miesto pracoviska :

  • vzdialenosť 4,5 – 11 km
  • vzdialenosť 11,01 – 20 km
  • vzdialenosť 20,01 km a viac
Bonus za výkon
Ceníme si zamestnancov, ktorí sa v práci snažia, a chceme ich aj finančne odmeniť za ich výkon. Pri 100 % plnení noriem dostávajú bonus za výkon a odmeňujeme aj vyššiu aktivitu, keď za každé 1 % navyše dostanú ešte o trochu viac.
Mzdové príplatky
Pracuje sa u nás na 2 alebo 3 zmeny, a keďže je práca aj popoludní a v noci, získate aj mzdové zvýhodnenie za poobedňajšiu a nočnú prácu, ktoré každoročne aktualizujeme.
Bonus za dochádzku
Letný a vianočný bonus vám aspoň trochu vylepšia rozpočet na trávenie leta, či nákup darčekov pre vašich blízkych. Na získanie bonusu vám stačí splniť len 1 podmienku. Váš pracovný pomer ku dňu vyplatenia bonusu musí trvať minimálne polroka. Pri odpracovaní 0,5 r – 0,99 r je nárok na základný bonus, a za každý ďalší odpracovaný rok sa bonus navyšuje.
blank
blank
Letný a vianočný bonus
Letný bonus vám určite vylepší rozpočet na dovolenku a vianočný bonus vám zas dovolí kúpiť viac vianočných darčekov pre vašich blízkych. Na získanie bonusu vám stačí splniť len 1 podmienku. Váš pracovný pomer ku dňu vyplatenia bonusu musí trvať minimálne polroka. Pri odpracovaní 0,5 r – 0,99 r je výška bonusu 50 € brutto a za každý ďalší odpracovaný rok sa zvyšuje o 10 € brutto. Naši stáli zamestnanci dostávajú dokonca 180 € dvakrát do roka.
Odmena za odpracované roky
Oceňujeme zamestnancov, ktorí u nás pracujú niekoľko rokov. Pri dovŕšení každého 5. roku trvania pracovného pomeru u nás získa zamestnanec 300 € brutto.
blank
blank
Príspevok na rekreáciu
Zamestnávame viac ako 49 zamestnancov (aktuálne cez 100 zamestnancov) a preto majú zamestnanci, ak u nás pracujú nepretržite aspoň 24 mesiacov, nárok na príspevok na rekreáciu až do výšky 275 € ročne!
Príspevok môžu využiť na pobyt na Slovensku, ktorý trval minimálne dve noci. Príspevkom je možné uhradiť aj pobyt dieťaťa v tábore počas školských prázdnin. Určite si príspevok vyčerpajte, po dobre odvedenej práci treba aj relaxovať!
Ako vyzerá život u nás?
FOTOGALÉRIA
Špecializuje sa na návrh a výrobu vodičov a káblových zväzkov pre výrobcov spotrebičov, svietidiel, kompresorov, telekomunikačných technológií a iných priemyselných odvetví.

PMB Slovakia, s.r.o.

Novonosická 503 / 5
020 01 Púchov Slovenská republika

E-mail: sales@pmb.eu

© 2021 PMB Slovakia