05.10.2021

Shrink tunnel STCS-LC

Predstavujeme vám aktuálnu novinku v našom strojovom parku, ktorou je Shrink tunnel STCS-LC od spoločnosti Mecalbi. Tento stroj používa infračervené rezistory na zmršťovanie káblov rôznych veľkostí (nastaviteľný otvor až do 100 mm). Vďaka nemu vieme garantovať vysoko kvalitný proces zmršťovania zmršťovacích túb aj pre automotive projekty, kde je kladený obzvlášť vysoký dôraz na stabilitu nastavených parametrov.

Špecializuje sa na návrh a výrobu vodičov a káblových zväzkov pre výrobcov spotrebičov, svietidiel, kompresorov, telekomunikačných technológií a iných priemyselných odvetví.

PMB Slovakia, s.r.o.

Novonosická 503 / 5
020 01 Púchov Slovenská republika

E-mail: sales@pmb.eu

© 2021 PMB Slovakia